50 Experiències i experiments

Aquí trobareu un bon grapat d’activitats manipulatives, creatives i experiments per treballar amb els nens i nenes a casa.